To register for a workshop complete the fields below

 

CURS DE SEARÃ

 – sesiuni de curs-12h –

Acest curs este destinat atât începătorilor, cât și celor care au noțiuni de bază și doresc să experimenteze mai departe.

Vei lucra cu câteva materiale ceramice și vei descoperi caracteristicile acestora prin tehnici de modelare diferite, în fiecare săptămână. În ultima sesiune vei decora și glazura piesele realizate cu pigmenți si glazuri ceramice pentru ca apoi sã intre în cuptor pentru arderea finalã.

Dacă ești avansat poți lucra la proiectul personal sau te poți concentra asupra îmbunătățirii anumitor aspecte. Voi fi la dispoziția ta pentru sfaturi, ajutor și demonstrații.

Cursul se va desfășura în fiecare luni seara între orele 18:30 și 21:30, timp de 4 săptămâni.

ziua 1 / materialele ceramice + schite de lucru
ziua 2 / gresia + tehnici de ridicare la mânã
ziua 3 / porțelanul + arderea  de  biscuit    
ziua 4 / decorul + tehnici de glazurare

unde? – în atelierul de ceramica 

cât costã? – 1100lei – 50% la înscriere + 50% la începutul cursului

înscrieri și întrebãri hello@deceramica.ro 

Materialele și ustensilele de lucru le gãsiți la curs. Sunteți rugați sã vã aduceți un sorț de lucru.

 

EVENING WORKSHOP

4 sessions – 12h

This workshop is mostly for beginners and also for those who have basic notions and want to experiment further.

You will work with a few varieties of ceramic materials and discover their features through different modeling techniques every week. In the last session you will also decorate and glaze the finished pieces with pigments and ceramic glazes and prepare for the final firing.

If you are advanced, you can work on your personal project or you can focus on improving certain aspects. I will be available for advice, help and demonstrations.

The workshop will take place every Monday evening between 18:30 and 21:30 for 4 weeks.

day 1 / ceramic materials + work sketches
day 2 / stoneware + hand building techniques
day 3 / porcelain + biscuit firing
day 4 / decor + glazing techniques

where? – at de ceramica studio

price? -1100lei – 50% upon signing up + 50% at the beginning of the workshop

questions and registration: hello@deceramica.ro

Materials and working tools can be found at the studio. You are kindly asked to bring an apron.

0